Lúa gạo 9/2019 - Giá NL/TP IR50404 Hè Thu trong tháng 9 xu hướng tăng nhẹ, thị trường gạo Đài Thơm 8 khá ảm đạm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí