Lúa gạo 6/2019 - Xu hướng giá NL/TP IR50404 Hè Thu trong tháng 6 giảm tiếp, lượng lúa bắt đầu tiếp tục về nhiều

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí