Lúa cọc Hè Thu cuối tháng 5 ở Cờ Đỏ (Cần Thơ), Vĩnh Gia (An Giang), đầu tháng 6 Tân Hiệp (Kiên Giang) năng suất và chất lượng dự kiến khá

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí