Lúa Cam Pu Chia về khá nhiều vào cuối tháng 1

Cuối tháng 1 lúa Campuchia về đều tại các bến, riêng bến Tịnh Biên ngày về khoảng 600-700 tấn hầu hết là lúa IR50404. Giá lúa IR50404 Đứng ở mức 4,400 đ/kg lọt ghe (bằng cuối tuần trước), gạo xay tỷ lệ thu hồi cao, đạt khoảng 13,9-14/20kg, gạo đẹp, mặt trong. Thương lái mua lúa xay gạo bán giá 6,600 đ/kg tới kho.

Tin miễn phí