Lúa Cam Pu Chia về đầu tháng 7 dồi dào hơn, chất lượng đẹp, ít sọc lưng

Lượng lúa IR50404 từ Campuchia về Việt Nam NHIỀU HƠN so với tuần trước do giá gạo tại Miền Tây có xu hướng nhóng nhẹ. Thu hoạch rộ đồng bên Campuchia nên nguồn cung nhiều. Chất lượng lúa đẹp, trong mặt gạo, ít sọc lưng nhưng tỷ lệ thu hồi thấp, nhiều hạt xanh và hạt đỏ, thu hồi dao động ở mức 12.8-13.2/20kg lúa.

Ước tính trung bình về khoảng 2500 tấn/ngày tại tất cả các bến. Riêng bến Dinh Bà về một ngày khoảng 1500 tấn, bến 21 về khoảng 500 tấn, bến Bắc Đai 400 tấn. Còn lại các bến khác về lai rai. Giá lúa IR50404 Campuchia ở mức 3,900-4,000 đ/kg.

Tin miễn phí