Kể từ 1/2019, có những tháng xuất khẩu Gạo Việt Nam cao hơn Thái Lan, Quý 1/2020, xuất khẩu Việt Nam tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, Thái Lan giảm 61% so với quý 1/2019 (ngàn tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí