Hàn Quốc thông báo kết quả thầu 80.605 tấn gạo các loại (thầu lần 5 năm 2020)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí