Hạn hán và đồng Baht mạnh làm 8 tháng 2019 lượng gạo Thái Lan xuất khẩu giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2018 (triệu tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí