Giám sát giá gạo tuần 2/7-6/7

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

02/07

03/07

04/07

05/07

06/07

Gạo NL IR504

9,300

9,200

9,200

9,200

9,200

Gạo TP 5

9,450

9,400

9,400

9,400

9,400

Gạo TP 15

9,100

9,100

9,100

9,100

9,100

Gạo TP 25

8,900

8,850

8,850

8,850

8,850

Tấm 1,2

7,500

7,400

7,400

7,400

7,400

Cám

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 27 02/07-06/07/2018

Tuần 27/2018 so với tuần 26/2018

Tuần 27/2018 so với tháng 07/2017

Tuần 27/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

378

-2.58%

-5.03%

-0.79%

25% tấm Thái Lan

369

-1.86%

0.00%

5.73%

5% tấm Việt Nam

425

-1.16%

7.05%

13.64%

25% tấm Việt Nam

400

-1.23%

5.54%

12.99%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 5/2018

Thị trường

Lượng (tấn)

Kim ngạch (USD)

Tấn

Tỷ trọng

USD

Tỷ trọng

Indonesia

210,815

26.91%

98,881,971

24.66%

China

146,905

18.75%

79,764,854

19.89%

Philippines

85,931

10.97%

43,034,381

10.73%

Iraq

60,000

7.66%

33,281,703

8.30%

Cuba

58,000

7.40%

26,660,124

6.65%

Malaysia

45,817

5.85%

22,245,329

5.55%

Ghana

30,931

3.95%

18,085,388

4.51%

Cote DIvoire (Ivory Coast)

28,613

3.65%

16,810,465

4.19%

Papua New Guinea

19,986

2.55%

9,505,756

2.37%

United States of America

19,484

2.49%

10,348,261

2.58%

 

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan