Giá XK gạo Jasmine tại thời điểm hiện tại ở mức 560-565 USD/tấn đối với loại thuần 90%, cao hơn so với cùng kỳ 2019 (cùng kỳ 505 USD/tấn max)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí