Giá TP Đài Thơm 8 sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2 tháng đầu 2019 về mức gần ngang bằng TP OM5451. Từ đầu tháng 3 giá TP Đài Thơm 8 bật tăng mạnh do nhu cầu từ thương nhân Philippines

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí