Giá TP Đài Thơm 8 sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2 tháng đầu 2019 về mức gần ngang bằng TP OM5451. Từ đầu tháng 3 giá TP Đài Thơm 8 bật tăng mạnh do nhu cầu từ thương nhân Philippines

Giá TP Đài Thơm 8 sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2 tháng đầu 2019 về mức gần ngang bằng TP OM5451. Từ đầu tháng 3 giá TP Đài Thơm 8 bật tăng mạnh do nhu cầu từ thương nhân Philippines (Đơn vị: đồng/kg)

Tin miễn phí