Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 14/06/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

14/06/2018

+/-

Tấm 3,4

7,000

0

Tin miễn phí