Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 13/01/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/01/2018

+/-

Tấm 3,4

6,600

0

Tin miễn phí