Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 14/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

14/06/2018

+/-

Tấm 1,2

8,100

0

Tin miễn phí