Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 13/4/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/4/2019

+/-

Tấm 1,2

6,500

0

Tin miễn phí