Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 13/01/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/01/2018

+/-

Tấm 1,2

7,400 0

Tin miễn phí