Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 11/2/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang

Chủng loại

11/2/2019

+/-

Tấm 1,2

6,700

-

Tin miễn phí