Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 9/9/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

9/9/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

6,000

0

Tin miễn phí