Giá nếp tăng mạnh từ ngày 18/4 do nhu cầu mua của Trung Quốc cho Tết Đoan Ngọ 5/5, và trợ lực bởi chính sách cho nếp xuất khẩu tự do (đồng/kg)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí