Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 12/7/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

12/7/2018

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,900-5,000

-100

Tin miễn phí