Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 9/10/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

9/10/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,950-5,000

0

Tin miễn phí