Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 09/06/2017

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

09/06/2017

+/-

OM 5451

Tại ruộng

5,300

0

Tin miễn phí