Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 26/2/2019

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

26/2/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,700-4,750

0

Tin miễn phí