Giá lúa tươi IR50404 tại Kiên Giang ngày 9/10/2019

Giá lúa tươi IR50404 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

9/10/2019

+/-

IR50404

Tại ruộng

4,500

0

Tin miễn phí