Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 9/9/2019

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ giảm

Chủng loại

Ghi chú

9/9/2019

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,000

-100

Tin miễn phí