Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp ngày 25/2/2019

Giá lúa tươi IR 504 tại Đồng Tháp tăng

Chủng loại

Ghi chú

25/2/2019

+/-

IR 504

Tại ruộng

4,600

50

Tin miễn phí