Giá lúa tươi Đài Thơm 8 T9 cắt tại Cần Thơ - Đồng Tháp ngày 29/8/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 T9 cắt tại Cần Thơ - Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

29/8/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,500

0

Tin miễn phí