Giá lúa tươi Đài Thơm 8 sụt giảm rất mạnh trong 2 tháng đầu năm 2019, có những giai đoạn ngang bằng giá lúa IR50404 và OM5451. Tuy nhiên từ đầu tháng 3 giá lúa tăng theo giá gạo do nhu cầu mạnh mẽ từ thương nhân Philippines

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 sụt giảm rất mạnh trong 2 tháng đầu năm 2019, có những giai đoạn ngang bằng giá lúa IR50404 và OM5451. Tuy nhiên từ đầu tháng 3 giá lúa tăng theo giá gạo do nhu cầu mạnh mẽ từ thương nhân Philippines (Đơn vị: đồng/kg)

Tin miễn phí