Giá lúa tươi Đài Thơm 8 sụt giảm rất mạnh trong 2 tháng đầu năm 2019, có những giai đoạn ngang bằng giá lúa IR50404 và OM5451. Tuy nhiên từ đầu tháng 3 giá lúa tăng theo giá gạo do nhu cầu mạnh mẽ từ thương nhân Philippines

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí