Giá lúa Philipines giữa tháng 4 ở mức 18.6 Peso/kg (tương đương 385.6 USD/tấn), giảm 19,5% so với mức đỉnh năm 2018 (23.1 Peso/kg tương đương 445.3 USD/tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí