Giá lúa Nếp Thái Lan tại Phayao và Udon Thaini tăng mạnh trong giai đoạn từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 (đơn vị: baht/tấn), giá cao đã hút nếp từ Việt Nam chảy qua CamPuChia đi vào nội địa Thái Lan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí