Giá lúa – gạo IR50404 sụt giảm mạnh giai đoạn đầu năm 2019 do nhu cầu suy giảm trong khi nguồn cung tăng mạnh khi nông dân mở rộng diện tích do tín hiệu giá tốt của năm 2018

Giá lúa – gạo IR50404 sụt giảm mạnh giai đoạn đầu năm 2019 do nhu cầu suy giảm trong khi nguồn cung tăng mạnh khi nông dân mở rộng diện tích do tín hiệu giá tốt của năm 2018.

Tin miễn phí