Giá gạo xuất khẩu thế giới ngày 08/12

Thitruongluagao.com - Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Pakistan tăng nhẹ, Thái Lan giảm, Ấn Độ ổn định.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí