Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ giảm tuần thứ 5 liên tiếp

Giá xuất khẩu gạo của nhà xuất khẩu hàng đầu, Ấn Độ, đã giảm tuần thứ 5 liên tiếp do nhu cầu thấp và đồng nội tệ yếu, trong khi thương nhân tại Việt Nam đang tìm kiếm các giao dịch tiềm năng từ Trung Quốc và Ai Cập.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí