Giá gạo trắng 5% tấm và giá gạo trắng 10% tấm của Campuchia có xu hướng tăng vào những tháng đầu năm 2020, bên cạnh đó giá gạo Thơm Phka Malis 5% tấm và gạo Thơm Sen Kra Ob 5% tấm có xu hướng giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí