Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 13/01/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/01/2018

+/-

TP OM 6976

9,500 0

Tin miễn phí