Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 6/12/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

6/12/2018

+/-

TP IR 504

8,700

0

Tin miễn phí