Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/2/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

19/2/2019

+/-

TP IR 504

7,200

0

Tin miễn phí