Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 13/4/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/4/2019

+/-

TP IR 504

7,650

0

Tin miễn phí