Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 11/1/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

11/1/2019

+/-

TP IR 504

7,900

100

Tin miễn phí