Giá gạo Thái Lan tăng so với cuối tuần trước, Giá gạo trắng nội địa tiếp tục tăng mạnh

Các kho xuất khẩu chạy hàng gạo giao tàu Iraq tiếp tục đè giá mua Đài Thơm 8 nhưng cuối tuần giá đã tăng trở lại.

Giá gạo trắng tiếp tục tăng so với tuần trước lên mức 7600-7700 đồng/kg. Giá NL/TP OM5451 tiếp tục tăng mạnh, các kho nhu cầu mua nhiều NL OM5451 làm hàng nội địa và đóng cont đi Bắc.

Mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu ổn định so với tuần trước ở mức 385-393 USD/tấn. Giá giao hàng tháng 2-3/2018 thấp hơn.

Nếp Long An giá chào tăng vọt vào cuôi tuần ở mức 10,800-10,900 gạo mới do thông tin Indonesia vào xem hàng

Tin miễn phí