Giá Gạo tăng mạnh, nhu cầu mua nhiều, giá Lúa OM5451, IR50404 liên tục nhóng lên, nhiều thương lái ngưng mua do giá cao

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí