Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 13/01/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

13/01/2018

+/-

Gạo NL OM 6976Sa Đéc

Tại kho

8,300 0

Tin miễn phí