Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 10/8/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

10/8/2019

+/-

Gạo NL OM 5451 HT

Tại kho

7,900-8,000

0

Tin miễn phí