Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/6/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

17/6/2019

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

5,950-6,050

0

Tin miễn phí