Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 9/8/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

9/8/2019

+/-

Gạo NL IR 50404

Tại kho

6,350

0

Tin miễn phí