Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 5/8/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

5/8/2019

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

6,250-6,300

-100

Tin miễn phí