Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/2/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

26/2/2019

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

6,350-6,450

-50

Tin miễn phí