Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/2/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

16/2/2019

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

6,300-6,350

0

Tin miễn phí