Giá gạo Nếp xuất khẩu Thái Lan ngày 5/8/2019

Giá gạo Nếp xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

5/8/2019

+/-

Nếp

695

0

Tin miễn phí