Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 8/8/2019

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

8/8/2019

+/-

Hommali

1150

0

Tin miễn phí